Kevätkokouksen kuulumisia

Pirkanmaan myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset ry Sääntömääräinen kevätkokous 2021

 keskiviikkona 9.6.2021 klo 17.30 Paikka Scandic Hotel Rosendahl, Tampere

Kokoukselle valittiin Ari Lipponen puheenjohtajaksi ja sihteeriksi Hannu Mäkelä.

Kokouskutsu on lähetty jäsenille sähköpostilla jäsenrekisterin mukaan 24.5. ja 1.6. ja julkaistu Aamulehdessä 23.5. Kokouksessa oli kerätyn nimilistan mukaan läsnä 15 yhdistyksen jäsentä ja 7 jäsentä osallistui mahdollistetun etäyhteyden välityksellä. Lisäksi läsnä oli MMA liiton valtuuston puheenjohtaja Ari Lipponen

Jorma Muhonen esitteli hallituksen antaman vuosikertomuksen vuodelta 2020. Kokouksen puheenjohtaja käynnisti keskustelun vuosikertomuksen käsittelemiseksi. Vuosikertomusta ehdotettiin hyväksyttäväksi ja muita ehdotuksia ei tullut. Hyväksyttiin yhdistyksen vuosikertomus vuodelta 2020.

Edustajat liittokokoukseen 28.8.2021

Hallitus esitti kokoukselle, että 28.8.2021 pidettävään liittokokoukseen nimetään ja valtuutetaan Pirkanmaan myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset ry:n edustajiksi edustamaan yhdistystämme ja käyttämään äänivaltaa seuraavat henkilöt:

Varsinaisiksi edustajiksi: Jorma Muhonen, Anne Tamminen ja Joona Koivisto ja heidän varajäsenikseen sisääntulojärjestyksessä Seppo Jussila ja Hannu Mäkelä.

Hallitus esitti, että äänimäärän jakamisesta edustajien kesken päättävät valitut edustajat itsenäisesti liittokokouksessa vallitsevan tilanteen mukaan tarpeen vaatiessa. Tämä edellä mainittu hallituksen esitys sai kannatusta Matti Kannolta eikä muita esityksiä tullut.

Päätettiin nimetä seuraavat henkilöt edustajiksi liittokokoukseen

Varsinaisiksi edustajiksi: Jorma Muhonen, Anne Tamminen ja Joona Koivisto ja heidän varajäsenikseen sisääntulojärjestyksessä: Seppo Jussila ja Hannu Mäkelä. Valitut edustajat päättävät äänimäärän jakamisesta edustajien kesken itsenäisesti liittokokouksessa vallitsevan tilanteen mukaan tarpeen vaatiessa.

Yhdistyksen ehdokkaat Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset ry:n luottamustehtäviin MMA valtuusto

Ehdotettiin MMA:n valtuustoon vuosiksi 2021 – 2025 yhdistyksen edustajiksi: Varsinaiseksi jäseneksi : Jorma Muhonen ensimmäiseksi varajäseneksi : Joona Koivisto toiseksi varajäseneksi : Seppo Jussila

Muita ehdotuksia ei tullut. Valittiin edellä mainitut henkilöt ehdokkaiksi MMA:n valtuustoon vuosiksi 2021 – 2025 yhdistyksen edustajiksi.

MMA hallitus

Ehdotettiin ehdokkaiksi MMA:n hallitukseen vuosiksi 2021 – 2025 varsinaiseksi jäseneksi Anne Tammista ja AriPekka Paanasta ja varajäseksi Hannu Mäkelää. Matti Kanto käytti kannatuspuheenvuoron Anne Tammisen ja Hannu Mäkelän valinnan puolesta ja Seija Heikkinen Ari-Pekka Paanasen valinnan puolesta. Suoritettiin äänestys Tammisen ja Paanasen välillä : Etäosallistujat antoivat 6 ääntä ja salista annettiin 9 ääntä, yhteensä 15 ääntä. Annetut äänet jakautuivat seuraavasti : Anne Tamminen sai 8 ääntä ja Ari-Pekka Paananen 7 ääntä. Varajäseneksi ehdotetulle Hannu Mäkelälle ei esitetty vastaehdokkaita. Valituiksi ehdokkaiksi MMA:n hallitukseen vuosiksi 2021 – 2025 tulivat : varsinaiseksi jäseneksi Anne Tamminen ja varajäseneksi Hannu Mäkelä.

MMA liiton ja MMA liiton valtuuston puheenjohtaja

Ehdotettiin ehdokkaaksi MMA liiton puheenjohtajaksi nykyistä puheenjohtajaa Marko Hovimäkeä. Muita ehdotuksia ei tullut. Päätettiin Marko Hovimäki ehdokkaaksi liiton puheenjohtajaksi. Ehdotettiin MMA liiton valtuuston puheenjohtajaksi Ari Lipposta ja Mikko Heikkistä. Suoritettiin äänestys Lipposen ja Heikkisen välillä. Etäosallistujat antoivat 4 ääntä ja salista annettiin 7 ääntä, yhteensä 11 ääntä. Annetut äänet jakautuivat seuraavasti : Ari Lipponen 3 ääntä ja Mikko Heikkinen 7 ääntä, 1 tyhjä ääni. Päätettiin äänestyksellä valita ehdokkaaksi MMA liiton valtuuston puheenjohtajaksi : Mikko Heikkinen. Keskusteltiin muiden jäljellä olevien luottamushenkilöpaikkojen valinnasta ja päätettiin, että emme ota niihin tässä kokouksessa kantaa.

Rahastonhoitaja Anne Tamminen esitteli yhdistyksen vuoden 2020 tuloslaskelman, budjettiarvion ja -toteutuman sekä taseen. Hän luki myös tilintarkastajan lausunnon ja siinä olleen huomautuksen yhdistyksen varojen hoidosta ja tilinpäätöksen laatimisesta kokoukselle tiedoksi. Anne Tamminen kertoi myös, että yhdistyksen nykyinen hallitus on nyt tänä keväänä tehnyt korjaavat toimenpiteet asioihin, joista tilintarkastajan huomautuksessa huomautetaan. Tilikauden 2020 toiminnantarkastaja Matti Kanto luki toiminnantarkastastuskertomuksen ja -lausunnon tarkastamaltaan tilikaudelta. Toiminnantarkastaja ehdotti tili- ja vastuuvapauden myöntämistä hallitukselle ja muille tilivelvollisille. Ehdotusta kannatettiin ja muita puheenvuoroja ei tullut. Päätettiin myöntää vastuuvapaus hallitukselle ja muille tilivelvollisille tilikaudelta 2020.

Ehdotettiin, että tilinpäätöksen alijäämä siirretään yhdistyksen tappiotilille ja edelleen yhdistyksen taseeseen. Ehdotusta kannatettiin eikä muita ehdotuksia tullut. Päätettiin siirtää tilikauden 2020 alijäämä tappiotilille ja edelleen taseeseen.

Kokouksen puheenjohtaja Ari Lipponen päätti kokouksen klo 19.06.